Ändrad tid för utskicket av resultatet av den nationella granskningen av data ur SMP

Utskicket av de så kallade felbreven är framskjutet och kommer att ske 21-22 maj.

Verksamhetsutövarna (VU) har sedan fram till och med den 20 juni för att ställa frågor, kontrollera de upptäckta misstänkta felen, göra rättningar i SMP och lämna kommentarer. SMPutis-brevlådan kommer att bevakas mellan 21 maj – 20 juni.