Hur gör jag?

Här hittar du detaljerade instruktioner och andra hjälpmedel för varje moment i miljörapporteringen. Instruktionerna är uppdelade i verksamhetsutövare samt tillsynsmyndighet.

Ytterligare hjälp?

Om du vill ha hjälp vid rapporteringen finns möjlighet att kontakta SMP-support. E-post och telefonnummer hittar du under ”Kontakta oss”.

Verksamhetsutövare

Under fliken ”Användarinstruktioner” finns generella instruktioner för hur de olika flikarna i SMP fungerar och används. De övriga flikarna innehåller branschspecifika instruktioner för avloppsreningsverk, bygg-

Tillsynsmyndighet

Här får du information om hur du söker, diarieför och granskar en miljörapport. 

Kontohantering

Här får du information om aktörer och roller i SMP, hur du ska gå till väga om du har glömt ditt lösenord, vill skapa ett

Begreppsförklaringar

I listan nedan återfinns förklaringar av centrala begrepp i SMP. Senast uppdaterad: 2022-11-29