Verksamhetsutövare

Under fliken ”Användarinstruktioner” finns generella instruktioner för hur de olika flikarna i SMP fungerar och används. De övriga flikarna innehåller branschspecifika instruktioner för avloppsreningsverk, bygg- och rivningsavfall, anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar med mera. 

Användarinstruktioner

Användarinstruktionerna är uppdelade efter de delar som miljörapporten innehåller. Förutom hjälp med hur du fyller i miljörapporten så finns även lite tips och

Anläggningar som förbränner avfall

Anläggningar som omfattas av förordningen (2013:253) om förbränning av avfall (FFA) rapporterar enligt 5 d § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport.

Avloppsreningsverk

Tänk på vid rapportering Vid rapportering av utsläpp till vatten ska koordinat för utsläppspunkten anges och inte anläggningens mittpunkt, med ”SWEREF99 TM”.

Bygg- och rivningsavfall

Fliken ”Bygg och rivningsavfall” visas beroende på vilka huvud- eller sidoverksamhetsbranschkoder som angivits i grunddelen. När grunddelen sparas med en branschkod som

Producerat och hanterat avfall

Om du är osäker på om anläggningen omfattas av rapporteringskraven: Kompletterande vägledning om rapportering av producerat och hanterat avfall på Naturvårdsverkets webbplats.

Stora förbränningsanläggningar

Anläggningar som omfattas av förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar (FSF) rapporterar enligt 5 c § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport. Om

Övriga produktionsenheter

Med övriga produktionsenheter/enskilda förbränningsanläggningar/pannor avses sådana som varken omfattas av förordning om stora förbränningsanläggningar (FSF) eller förordning om förbränning av avfall (FFA).

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.