Lagstiftning och vägledning

Här hittar ni den samlade lagstiftning med tillhörande vägledning som berör miljörapporteringen.
 

Miljörapporteringen styrs av nationell och internationell lagstiftning. Vägledningsdokumenten ger direkt stöd till dig som verksamhetsutövare vid tolkningen av aktuell lagtext och hur du fyller i din miljörapport.