Om oss

Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP) är en webbapplikation som ägs av Naturvårdsverket och förvaltas av Länsstyrelsen. SMP har tagits fram för att skapa möjlighet för en helt elektronisk hantering av miljörapporterna.

Endast behöriga personer på respektive anläggning har rätt och möjlighet att ändra den information som lagras i databasen. Här lagras alltså bara anläggningens egna uppgifter. När en anläggning skickat in en elektronisk miljörapport med hjälp av SMP sänds miljörapporten även till länsstyrelsens system för diarieföring (Platina) om länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Är tillsynsmyndighet kommun eller försvarsinspektör sänds miljörapporten i ett e-postmeddelande till aktuell tillsynsmyndighet. Miljörapporten behandlas och arkiveras därefter hos tillsynsmyndigheten.

SMP, underlättar för Sverige att leva upp till sina åtaganden enligt Århuskonventionen och EG-direktivet om allmänhetens tillgång till miljöinformation. Miljörapporterna är en viktig informationskälla för allmänheten, beslutsfattare, forskare och andra aktörer med intresse för miljöfrågor på internationell, nationell, regional och lokal nivå.

Mer om oss finns på sidan ”Om SMP”.