Externa länkar

Här finns alla externa länkar som är publicerade på webbplatsen samlade.

Länkar från Naturvårdsverket

Avseende avfallsförbränning på Naturvårdsverkets webbplats (pdf) (länken finns på sidan ”Lagstiftning och vägledning”).

Avseende avloppsreningsverk och slam på Naturvårdsverkets webbplats (pdf) (länken finns på sidan ”Lagstiftning och vägledning”).

Avseende djurhållning på Naturvårdsverkets webbplats (pdf) (länken finns på sidan ”Lagstiftning och vägledning”).

Avseende stora förbränningsanläggningar på Naturvårdsverkets webbplats (pdf) (länken finns på sidan ”Lagstiftning och vägledning”).

Avseende utökad rapportering för avfallsmottagande anläggningar på Naturvårdsverkets webbplats (länken finns på sidan ”Lagstiftning och vägledning”).

Data från SMP om utsläpp och avfallsmängder visas i svenska utsläppsregistret “utsläpp i siffror” på Naturvårdsverkets webbplats (länken finns på sidorna: ”Startsidan”; ”Allmän information om SMP”).

Föreskriften om miljörapport (NFS 2016:8) på Naturvårdsverkets webbplats (länken finns på sidorna: ”Startsidan” och ”Lagstiftning och vägledning”).

”Hantering av personuppgifter” på Naturvårdsverkets webbplats (länken finns på sidan ”Säkerhet”).

Information om utsläpp i siffror finns i rapporten ”Din rätt till miljöinformation” på Naturvårdsverkets webbplats (länken finns på sidan ”Allmän information om SMP”).

Vägledning kring FFA på Naturvårdsverkets webbplats (länken finns på sidorna: ”Stora förbränningsanläggningar”; ”Anläggningar som förbränner avfall”).

Vägledning för miljörapportering med anledning av coronaviruset finns på Naturvårdsverkets webbplats (länken finns under ”Nyheter”).

Vägledning kring miljörapportering och specifikt om rapporteringskraven som träffar anläggningar som omfattas av FFA på Naturvårdsverkets webbplats (länken finns på sidorna: ”Startsidan”; ”Stora förbränningsanläggningar”; ”Anläggningar som förbränner avfall”; ”Lagstiftning och vägledning”).

Övriga länkar

Avloppsdirektivet (pdf) på eur-lex.europa.eu (länken finns på sidan ”Kvalitetsgranskningen av data ur SMP”).

ECD/EUROSTAT Joint Questionnaire Inland Waters (JQ-IW) (pdf) på Eurostats webbplats (länken finns på sidan ”Kvalitetsgranskningen av data ur SMP”).

EEA-WISE SOE EMISSIONS på dd.eionet.europa.eu (länken finns på sidan ”Kvalitetsgranskningen av data ur SMP”).

EEA-WISE SOE TCM på dd.eionet.europa.eu (länken finns på sidan ”Kvalitetsgranskningen av data ur SMP”).

Europeiska EPRTR på portalen för industriella utsläpp (länken finns på sidorna: ”Allmän information om SMP”; ”Lagstiftning och vägledning”).

E-PRTR, Europarlamentets och rådets förordning (pdf) på eur-lex.europa.eu (länken finns på sidan ”Kvalitetsgranskningen av data ur SMP”).

EPRTR-förordningen (EG 166/2006) (pdf) på eur-lex.europa.eu (länken finns sidan ”Lagstiftning och vägledning”).

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) på Notisum.se (länken finns på sidan ”Lagstiftning och vägledning”).

HELCOM (PLC annual, PLC periodical) på helcom.fi (länken finns på sidan ”Kvalitetsgranskningen av data ur SMP”).

Internationella PRTR-register på unece.org (länken finns på sidan ”Lagstiftning och vägledning”).

Kommissionens direktiv 2009/90/EG (pdf) (länken finns på sidan ”Fyll i emissionsdeklarationen”).

LCP (kap III IED 2010/75/EU), Europarlamentets och rådets direktiv (pdf) på eur-lex.europa.eu (länken finns på sidan ”Kvalitetsgranskningen av data ur SMP”).

Miljöprövningsförordning (2013:251) på Riksdagens webbplats (länken finns på sidan ”Lagstiftning och vägledning”).

OSPAR (RID) på ospar.org (länken finns på sidan ”Kvalitetsgranskningen av data ur SMP”).

Slamdirektivet på eur-lex.europa.eu (länken finns på sidan ”Kvalitetsgranskningen av data ur SMP”).

SMED-konsortiet (Svenska MiljöEmissionsData) (länken finns på sidan ”Kvalitetsgranskningen av data ur SMP”).

Vägledning till EPRTR-förordningen (pdf) på ec.europa.eu (länken finns på sidan ”Lagstiftning och vägledning”.

Apple Safari (länken finns på sidan ”Teknisk information”).

Google Chrome (länken finns på sidan ”Teknisk information”).

Microsoft Edge (länken finns på sidan ”Teknisk information”).

Mozilla Firefox (länken finns på sidan ”Teknisk information”).