Om SMP

Här finns allmän information om SMP samt information om kvalitetsgranskningen av data ur SMP, säkerhet och teknisk information. 

Allmän information SMP

Här finns allmän information om Svenska miljörapporteringsportalen, SMP.  Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP) är en webbapplikation som ägs av Naturvårdsverket och förvaltas av Länsstyrelsen.

Kvalitetsgranskningen av data ur SMP

Den årliga nationella kvalitetsgranskningen av data ur SMP.På uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten utför SMED-konsortiet (Svenska MiljöEmissionsData), en årlig kvalitetsgranskning av emissionsdeklarationsdata ur

Säkerhet

Här kan du läsa hur sekretess och information hanteras i SMP.  Hur hanteras informationen i SMP?  All kommunikation mellan din dator och

Teknisk information

Systemkrav Dator med internetuppkoppling är tillräckligt för att kunna rapportera. Vi rekommenderar användning av senaste versionen av följande webbläsare. Uppdatera till senaste