Bygg- och rivningsavfall

Fliken ”Bygg och rivningsavfall” visas beroende på vilka huvud- eller sidoverksamhetsbranschkoder som angivits i grunddelen. När grunddelen sparas med en branschkod som kan ge upphov till bygg- och rivningsavfall kommer fliken att synas.

Byter verksamhetsutövaren branschkod i en senare version av miljörapporten kommer fliken att ligga kvar.

Verksamheten har inte tagit emot bygg- och rivningsavfall 

Har du inte tagit emot något bygg- och rivningsavfall klickar du i rutan ”Verksamheten har inte tagit emot något bygg- och rivningsavfall under rapporteringsåret”.

Efter det behöver du inte fylla i mer uppgifter.

Verksamheten har tagit emot bygg- och rivningsavfall

Har du däremot tagit emot något bygg- och rivningsavfall klickar du i rutan ”Verksamheten har tagit emot något bygg- och rivningsavfall under rapporteringsåret”

Sedan behöver du rapportera dessa avfall, hanteringskoder och eventuellt nya uppkomna avfallsslag samt hur dessa har hanterats.

Lägg till mottaget avfall

1. Klicka på den gröna plusknappen ”Lägg till nytt mottaget avfall”.

I den inmatningsruta som öppnas rapportera följande:

 • Ange kod för mottaget avfall.
 • Ange hur många ton du tog emot (heltal).
 • Ange kommentar (frivilligt).
 • Ange hanteringskoden.

2. Upprepa steg 1 tills alla mottagna avfall är registrerade. 

Lägg till nytt avfallsslag

Om hanteringskoden för ett mottaget avfall är R12 eller D13 behöver du registrera nytt avfallsslag.

1. Klicka på länken Registrera nya avfallsslag längst till höger på raden för det mottagna avfallet.

2. En ny tabell öppnas.

3. Klicka på det gröna krysset ”Lägg till nytt avfallsslag”.

4. I den nya rutan som öppnas ange följande:

 • Avfallskod.
 • Antal ton (heltal).
 • Transportör (frivilligt).
 • Namn på mottagande anläggning (frivilligt).
 • Organisationsnummer på mottagande anläggning (frivilligt).
 • Ort för mottagande anläggning (frivilligt).
 • Kommentar (frivilligt).
 • Hanteringskod.

5. Lägg till de resterande nya avfallsslagen som uppkom efter hanteringen av det mottagna avfallet.

6. Stäng inmatningsfältet för det nya avfallsslaget med kryssknappen uppe till höger (se bild). 

7. Upprepa detta för all mottagna avfall med R12 eller D13 som hanteringskod.

Validering av bygg- och rivningsavfallsfliken

Genom att ladda om sidan kan man kontrollera att den är korrekt ifylld.