Tillsynsmyndighet

Här får du information om hur du söker, diarieför och granskar en miljörapport. 

Att tänka på vid granskningen

Tänk på att de sekretessmarkerade textbilagorna, sekretessmarkerade delar i täkt eller bygg- och rivningsavfallsrapporteringen inte följer med i mejlet när miljörapporten skickas in.

För att diarieföra en sådan miljörapport måste man logga in i SMP och hämta den kompletta miljörapporten.

Om ni behöver hjälpa någon att fylla i miljörapporten

Ibland kan det vara enklare om ni kan logga in och titta i en arbetsversion direkt för att ge hjälp och vägledning. Be då verksamhetsutövarens administratör att lägga till er i gruppen, men använd inte samma e-post som ni har för att logga in som tillsynsmyndighet.

Kom ihåg att be administratören att ta bort ert konto när de inte behöver mer hjälp.

Ändra kontaktuppgifter i SMP för din Tillsynsmyndighet

  • Kontakta supporten. 
  • SMP kommer att uppdateras efter verifiering av uppgiftslämnare.

Sök miljörapport

Beskrivningar hur du söker miljörapporter eller söker efter specifika uppgifter i miljörapporterna.