Diarieför en miljörapport

Beskrivningar över vad du ska tänka på vid diarieföringen av miljörapporter.

 
I det mejl som skickas till tillsynsmyndigheten när miljörapporten skickas in, så hanterar SMP delarna på två olika sätt. Har verksamhetsutövaren angett önskemål om sekretess på någon del av miljörapporten kan dessa endast nås via länken. Annars finns de med som bifogade PDF:er.

Var därför uppmärksamma på detta vid diarieföring så att hela miljörapporten diarieförs och att de delarna som har önskemål om sekretess behandlas på rätt sätt. För att tydliggöra vilka delar som inte finns med som bifogad utan endast nås via länken anges numera vilka delar som inte bifogats. Detta syns under ”Följande filer bifogas inte i mailet:”

I länsstyrelsens ärendehanteringssystem, Platina, diarieförs inkomna miljörapporter automatiskt (för anläggningar där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet). Observera att detta endast gäller version 1 av miljörapporten. Kompletterade/ändrade miljörapporter ska diarieföras som ovan av handläggaren.   

För att ta del av den kompletta miljörapporten

Logga in på SMP och hämta de filer som utelämnats i miljörapporten. Det är dessa kompletta miljörapporter som ska diarieföras.

Det går att klicka på PDF-ikonen längst till höger för att få en kopia på den fullständiga miljörapporten.