Granska en miljörapport

Beskrivning av processens som du kan använda dig av i SMP vid granskning av miljörapporter.

​Hur processen att granska en miljörapport är tänkt att fungera

Verksamhetsutövaren skickar in en miljörapport 

När verksamhetsutövaren skickar in en miljörapport skickar smp en e-post till tillsynsmyndigheten med information om att en miljörapport har skickats in. I denna e-post bifogas alla delar i miljörapporten som pdf-filer, utom de delar som verksamhetsutövaren har markerat för särskild sekretessprövning i samband med utlämandet.

Som framgår i e-postexemplet ovan saknas de delar som verksamhetsutövaren har markerat för särskild sekretessprövning i samband med utlämandet.

För att hämta dessa delar behöver tillsynsmyndigheten logga in på smp och hämta de utelämnade delarna.

Tillsynsmyndigheten granskar miljörapporten

Vid granskning av miljörapporten finns följande tre alternativ:

Granskad – Rapporten är granskad av tillsynsmyndigheten med eller utan erinran. Ytterligare granskning kan vid behov göras av Naturvårdsverket i samband med internationell rapportering.

Bedömd komplett – Miljörapporten har vid en översiktlig genomgång inkommit i tid och bedömts vara komplett ifylld. Vid sakgranskning kan tillsynsmyndigheten komma att återkomma med ytterligare krav. Handläggaren kan kommentera granskningen i kommentarsfältet eller i en särskild bilaga.

Begärt komplettering – Miljörapporten har inkommit i rätt tid, men behöver kompletteras med följande delar. Handläggaren dokumenterar vad verksamhetsutövaren ska komplettera eller rätta, antingen i kommentarsfältet eller i ett bifogat dokument.

 För att granska miljörapporter i SMP:

  • Sök rätt miljörapport.
  • Öppna miljörapporten och klicka i korrekt kryssruta i grunddelen.
  • Spara!
  • Gå till nästa flik och klicka i korrekt kryssruta, Spara!
  • Upprepa för resterande flikar.
  • När du kryssat i alla flikar/delar, klicka på knappen ”Skicka e-post status”.

Då skickas en e-post till verksamhetsutövaren med information om vilka delar som granskas av dig, samt att texten i kommentarsrutan kommer med.