Övriga produktionsenheter

Med övriga produktionsenheter/enskilda förbränningsanläggningar/pannor avses sådana som varken omfattas av förordning om stora förbränningsanläggningar (FSF) eller förordning om förbränning av avfall (FFA). För sådana produktionsenheter kan det exempelvis finnas skyldighet att rapportera utsläpp enligt Europaparlamentets och rådets förordning 166/2006.

Att tänka på vid rapporteringen

Rapportering av utsläpp från övriga produktionsenheter görs i

 • grunddelen
 • emissionsdeklarationen.
 • Redovisningen i emissionsdeklarationen görs per produktionsenhet och parameter, i form av delflöden, det vill säga på Resultattyp ”Del”.
 • I Resultattyp ”Total” ingår, för varje parameter som avser utsläpp, rapporterade värden från samtliga produktionsenheter. Detta innebär att värden för övriga produktionsenheter kan komma att rapporteras tillsammans med värden från produktionsenheter som berörs av FSF och/eller FFA.
 • Värdet för ”Total” motsvarar/är inte mindre än summan av de ingående delarna.

1. Rapportering i grunddelen av ”Övriga produktionsenheter”

De produktionsenheter som inte omfattas av FFA (eller FSF) anges i grunddelen vid informationstexten ”Produktionsenheter som inte omfattas av Förordning 2013:252″ eller 2013:253”. Produktionsenheterna läggs till enligt nedan.

 1. Klicka på ”Ändra uppgifter”.
 2. Navigera till ledtexten ”Produktionsenheter som inte omfattas av Förordning 2013:252 eller 2013:253”.
 1. Klicka på knappen ”Lägg till produktionsenhet”.
 2. Ange namn på produktionsenheten (pannan).
 3. Upprepa för alla produktionsenheter.
 4. Klicka på ”Spara” i grunddelen.

2. Rapportering i emissionsdeklarationen av övriga produktionsenheter

 1. Öppna delflödet för parametern.
 2. Klicka på fältet för produktionsenhet.
 3. Välj en av ”Övriga produktionsenheter”. Dessa är desamma som de som angetts i grunddelen. Observera att även produktionsenheter som omfattas av FFA eller FSF kommer att visas i rullgardinsmenyn.
 4. Ange utsläpps- och övriga värden och klicka på ”Spara”.