Årsvisa ändringar i SMP

Här finns information om de förändringar som görs inför kommande års rapportering.

Ändringar i SMP under 2021

Tillgängligt from 2022-01-01. Förutom rättningar av fel har nedanstående förändringar införts.

  • Utökad datavalidering i Grunddelen

Fortsatta kontroller av rimlighet och datakvalitet för fält i Grunddelen, till exempel för mobilnummer, gatuadress, e-postadress och websida. I vissa fall kommer fält att indikeras som förändrade i den föreslagna Grunddelen jämfört med föregående år, utan användarens interaktion på grund av dessa uppskärpta kontroller. Det är därför bra att kontrollera grunddelen en extra gång även i år, innan den skickas in.

Feltexter har också förbättrats för att ge bättre vägledning om brister i grunddelen.

  • Vanliga frågor och svar

På SMP Hjälp finns steg-för-steg-instruktioner och guider kring
miljörapporteringen. Informationen är riktad till såväl verksamhetsutövare som tillsynsmyndigheter. Nytt för i år är att det även finns svar på frågor som ofta inkommer till SMP Support.

Besök gärna sidan “Vanliga frågor och svar” innan kontakt med supporten!

  • Rutin för autentisering av administratör

Administratören för verksamheten kan skapa, ändra samt ta bort användarkonton och behörigheter i SMP. Om verksamhetens administratör har slutat eller av andra anledningar inte finns tillgänglig behöver verksamheten kontakta tillsynsmyndigheten och begära ett nytt administratörskonto. Tillsynsmyndigheten verifierar begäran och
kontaktar SMP Support.

Mer information om autentisering av administratör finns på sidan ”Manual för administratörskonto”.

  • Påminnelse om rutin för Obligatoriska uppgifter (låsta för verksamhetsutövare)

I Miljörapportens grunddel finns flera obligatoriska uppgifter (till exempel organisationsnummer, anläggningsnamn) som krävs för att miljörapporten ska kunna skickas in till tillsynsmyndigheten. Om någon av uppgifterna saknas eller är felaktiga behöver verksamhetsutövaren kontakta sin tillsynsmyndighet. Uppgifterna korrigeras i Länsstyrelsens handläggarstöd NikITa och förs automatiskt över till SMP för att bli synliga när verksamhetsutövaren skapar en ny miljörapport.

Observera att kommunala handläggare behöver kontakta Länsstyrelsen för ändring av uppgifterna.

Mer information om de obligatoriska uppgifterna finns på sidan ”Grunddelen”.  

  • Rapportering i grunddelen av produktionsenheter som omfattas av FFA

Mallen för ”Bilaga 3” som finns på sidan ”Mallar för miljörapporten” har från och med verksamhetsår 2021 ersatts av en särskild rapporteringsflik i SMP, kallad WI. Användaren får tillgång till denna flik genom att bocka för att anläggningen omfattas av förordningen (2013:253) i grunddelen.

För verksamhetsår 2020 och tidigare används fortfarande bilaga 3 som PDF-fil.

Instruktioner hittar ni på SMP Hjälp – Anläggningar som förbränner avfall  

  • Mina grunduppgifter

I samband med inloggning syns vissa grunduppgifter om anläggningen. Vissa fält har rensats bort som inte längre används, t ex faxnummer.

Vi har också lagt in tydliga anvisningar om hur uppgifterna kan ändras.

  • Uppgift om inlämnad statusrapport

I det fall anläggningen omfattas av industriutsläppsförordningen så skall nu anges om statusrapport lämnats in i Grunddelen.
Om så är fallet skall tidpunkt anges för inlämnandet och till vilken myndighet detta har gjorts.

För mer information, se 1 kap. 2 § andra stycket industriutsläppsförordningen (2013:250) och NFS 2016:8, 5 b § Miljörapporter med vilka anläggningar som berörs.


Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.