Manual för administratörskontot

När en administratör finns registrerad kan denne dela ut och administrera konton för övriga användare.

Sidinnehållsförteckning

Se registrerade konton och deras behörigheter

 1. Logga in som administratör.
 2. Klicka på fliken ”Administration”, som du kommer till under fliken ”Konto”.
 3. Klicka på namnet för användaren du önskar information om.

Skapa nytt konto

 1. Logga in som administratör.
 2. Klicka på fliken ”Administration”.
 3. Klicka på ”Skapa nytt konto”.
 4. Fyll i uppgifterna förnamn, efternamn, e-postadress samt den eller de roller användaren ska ha.
 5. Avsluta med att klicka på ”Spara uppgifter”.

Ett e-postmeddelande skickas till angiven e-postadress tillsammans med ett engångslösenord. 

Ändra konto/roll

 1. Logga in som administratör.
 2. Klicka på fliken ”Administration”.
 3. Välj användaren genom att klicka på namnet för kontot.
 4. Kontouppgifter visas.
 5. Klicka på ”Ändra”.
 6. Ändra de uppgifter som ska ändras. Observera att ändring av e-postadress och namn ej längre är tillåtet via denna funktion. För att ändra namn eller e-postadress måste nytt konto skapas för den nya e-postadressen. 
 7. Avsluta genom att klicka på ”Spara uppgifter”.

Ta bort en användare från en anläggning eller tillsynsmyndighet

Genom att ta bort en användare ges denne inte längre åtkomst till anläggningen eller tillsynsmyndigheten. Det går då inte heller att logga in.

Är användaren knuten till flera verksamheter kommer den fortfarande att ha åtkomst till de övriga verksamheterna. Användaren syns inte i listan över medlemmar i gruppen.

 1. Logga in som administratör.
 2. Klicka på fliken ”Administration”.
 3. Välj användaren genom att klicka på namnet för kontot.
 4. Kontouppgifter visas.
 5. Klicka på ”Ta bort”.
 6. Avsluta genom att klicka på ”Bekräfta”.

Ta bort en anläggning från en användare

För att ta bort en anläggning, till exempel en nedlagd sådan, från en användare så gör man på samma sätt som i avsnitt ”Ta bort en användare”.

De som kan utföra detta är de som har administratörsrättigheter för anläggningen. Detta innefattar även SMP-support.

Spärra en användare

Genom att spärra en användare ges denne inte längre åtkomst till smp. Det innebär att användaren inte kan logga in på smp. Användaren finns med i listan över medlemmar i gruppen med spärrad symbol.

 1. Logga in som administratör.
 2. Klicka på fliken ”Administration”.
 3. Välj användaren genom att klicka på namnet för kontot.
 4. Kontouppgifter visas.
 5. Klicka på ”Ändra”.
 6. Markera ”Spärrad”.
 7. Avsluta genom att klicka på ”Spara uppgifter”.

Låsa upp spärrat konto

Ett konto kan vara spärrat av tre anledningar:

 • Spärrat av administratör.
 • Kontoinnehavaren har gjort fler än tre misslyckade försök att logga in.
 • Efter miljörapporteringsperioden (i april) spärras inaktiva konton automatiskt av SMP om de inte använts under föregående verksamhetsår. I april 2021 spärrades till exempel alla konton som inte använts sedan 31/12 2019. 

Observera att i alla ovan nämnda fall så finns användarprofilen fortfarande kvar, men behöver låsas upp för att kunna användas.

Administratören kan låsa upp ett spärrat konto genom att markera valet ”Aktiv”.

 1. Logga in som administratör.
 2. Klicka på fliken ”Administration”.
 3. Välj användaren genom att klicka på namnet för kontot.
 4. Kontouppgifter visas.
 5. Klicka på ”Ändra”.
 6. Markera ”Aktiv”.
 7. Avsluta genom att klicka på ”Spara uppgifter”.

Byte av lösenord

 1. Logga in som administratör.
 2. Klicka på fliken ”Administration”.
 3. Välj aktuellt konto genom att klicka på namnet för kontot.
 4. Klicka på ”Byt lösenord”.
 5. Klicka på ”Bekräfta” för att byta lösenord.

Ett nytt engångslösenord skickas till användaren i ett e-postmeddelande.

Ändra/spärra konto – användare kopplat till flera verksamheter

Om du som administratör är behörig att administrera flera anläggningar, kan detta ske samlat för dessa anläggningar. Rollerna visas per anläggning och kan ändras för var och en enligt nedan:

Hur ett ägarbyte ska hanteras eller om administratör ej är tillgänglig

Administratören för verksamheten kan skapa, ändra samt ta bort användarkonton och behörigheter i SMP. 

Om verksamhetens administratör har slutat eller av andra anledningar inte finns tillgänglig ska  du kontakta din tillsynsmyndighet för att få ett nytt administratörskonto. Observera att detta endast gäller om det inte finns någon administratör för ert konto i SMP.

Begäran om nytt administratörkonto ska minst innehålla följande uppgifter:

 • Anläggningsnummer.

 • Anläggningsnamn.

 • Organisationsnummer.

 • Administratörens förnamn.

 • Administratörens efternamn.

 • Administratörens e-postadress.

Din tillsynsmyndighet verifierar uppgifterna och kontaktar SMP support via e-post. SMP support skapar det nya administratörskontot. Den person på Tillsynsmyndigheten som kontaktar SMP Support skall ha ett registrerat konto i SMP som matchar e-postadressen.

När administratörskontot är skapat skickas ett autogenererat e-postmeddelande med inloggningsuppgifter till den nya administratörens e-postadress.

Observera att administratörer i SMP har befogenheter att lägga till samt ta bort användare. Det är viktigt att kontrollera att endast aktuella personer har tillgång till er inloggning i SMP.

Observera att kontakt med SMP support ska tas av tillsynsmyndigheten genom ett konto som redan finns registrerat i SMP. I första hand e-postas SMP-support på smp.support@lansstyrelsen.se. Skriv ”Nytt administratörskonto” i rubrikfältet och se till att uppgifter enligt ovan finns med i e-posten.

Byt ansvarig för godkännande av miljörapport

En verksamhet måste ha en person angiven som ”Ansvarig för godkännande av miljörapport”, denna roll får inte lämnas tom. Slutar den ansvarige personen för godkännande måste en ny läggas in i dess ställe. Utan en ansvarig för godkännande kan er verksamhet inte skicka in miljörapporten.

 1. Gå till administrationsvyn.
 2. Öppna kontouppgifter för den som ska bli ny ansvarig för godkännande av miljörapport.
 3. Klicka på ”Ändra”.
 4. Markera ”Ansvarig för godkännande av miljörapport” och spara. Det kommer då upp ett meddelande.
 5. Tryck ”bekräfta”.
 6. Gå tillbaka till vyn så du ser hela gruppen och verifiera att bytet skett.