Registrera administratörskonto

Det är administratören som har behörighet att dela ut konton. Det första som måste göras för att kunna arbeta i SMP är att ett administratörskonto registreras av den som ska vara administratör i systemet. Administratören delar sedan ut konton till övriga användare.
 
  1. Utgå från någon av flikarna ”Hem”, ”Om tjänsten”, ”Support” eller ”Information” på SMP-webbplatsen.
  2. Klicka på länken ”Registrera anläggning” i den högra delen av fönstret i SMP.
  3. Fyll i uppgifter i fälten.
  4. Klicka på ”Registrera konto”.
  5. Ett meddelande bekräftar registreringen och ett engångslösenord skickas med e- post till kontoinnehavaren.
  6. Klicka på ”Avsluta” för att återgå till förstasidan i SMP.

Alternativa scenarier vid registrering:

  • Om ett aktivt (det vill säga ej spärrat) administratörskonto redan finns för den angivna verksamheten kan registrering av anläggningen inte genomföras på nytt. Användaren informeras om att en eller flera administratörer redan finns registrerade samt kontaktuppgifter till dem.
  • Om ett administratörskonto finns, men ingen inloggning någonsin har skett, kan ett nytt administratörskonto registreras för att ersätta tidigare ej öppnat konto.
  • Om anläggningsnumret inte finns registrerat i länsstyrelsens system Nikita (länsstyrelsernas datasystem för tillsyn) blir användaren upplyst om att registreringen avbryts till dess att giltiga uppgifter har matats in via länsstyrelsens system Nikita. Kontakta din tillsynsmyndighet för att få information om anläggningsnummer.
  • Om användarnamnet redan finns registrerat på en annan aktör (till exempel  tillsynsmyndighet) än den valda kan registreringen inte fullföljas. Användaren får istället ett felmeddelande om att ett användarkonto redan finns registrerat med det aktuella användarnamnet och med uppgift om vilken aktör det registrerade kontot är kopplat till.