Bugg vid granskning av producerat och hanterat avfall

Bugg i fliken "Granskning av producerat och hanterat avfall" som innebär att informationen inte förs över till granskningsstatus. Felet håller på att rättas.

Det är just nu en bugg i SMP som innebär att informationen vid granskning av producerat och hanterat avfall inte förs över till granskningsstatus för miljörapporten. Det här betyder att de andra flikarna kan ha status ”Granskad” och att granskningsstatusen för hela miljörapporten därför blir ”Granskad” trots att inte alla flikar är granskade.

För ”Begärt komplettering” ska det räcka med att man bedömt det i en av flikarna för att hela miljörapporten ska få granskningsstatus ”Begärt komplettering”. Däremot innebär buggen också att ”Begärt komplettering” inte slår igenom på alla flikar om man begär det på fliken ”Producerat och hanterat avfall”. Som en alternativ lösning på problemet kan man be de som begärt komplettering på fliken för ”Producerat och hanterat avfall” ange det i kommentarsfältet.

Granskningsstatusen i det skickade mailet för hela miljörapporten blir även felaktig trots att man begärt komplettering på fliken för ”Producerat och hanterat avfall”.

Handläggare behöver kontrollera i fliken för respektive miljörapport för att se rätt status för producerat och hanterat avfall.

Bugg i SMP, 2023-03-31
  • Kolumnen till vänster visar granskningsstatus, som i detta fall borde vara ”Begärt komplettering”.
  • Kolumnen till höger visar bedömning på fliken ”Producerat och hanterat avfall” som inte synkar mot granskningsstatus.

Felet håller på att rättas.

Med vänliga hälsningar,
SMP-förvaltningen.