Fördröjda mejlaviseringar till tillsynsmyndighet vid inskickad miljörapport (1-15 juni)

 Vi vill informera om att det mejl som normalt går till tillsynsmyndigheten för diarieföring mellan 1:e juni och 15:juni har fastnat i vår mailserver. Vi kommer att skicka ut dessa manuellt med start idag.

Vid frågor kontakta SMP-förvaltning: smp.support@lansstyrelsen.se