Information om fortsatt öppethållande för SMP

Begränsade öppettider för SMP

Från och med den 16 maj kommer SMP att vara öppet helgfri vardag 08-16:30 för tillsynsmyndigheter, Naturvårdsverket, verksamhetsutövare inom Norden, EU, Storbritannien, Schweiz och USA, med undantag för den 6 juni (svenska nationaldagen) och den 23 juni (midsommarafton) då SMP är stängt för allas åtkomst.

Vill samtidigt påpeka att Naturvårdsverket inte kommer genomföra en samordnad granskning av verksamhetsutövarnas inkomna uppgifter för verksamhetsår 2023 såsom tidigare gjorts.

Årets rättningar måste vara införda i SMP senast den 31 oktober 2024 för att komma med i årets internationella återrapportering.