Information till industriutsläppsverksamheter som berörs av flera huvudslutsatser (BAT)

En huvudsaklig industriutsläppsverksamhet kan omfattas av flera BAT-slutsatsdokument, dvs. ha flera huvudslutsatser, och därmed även flera s.k. huvud-BREF:ar. Här följer en vägledning till hur detta skall hanteras i SMP.

För verksamheter med verksamhetskod 24.01-i, 24.03-i, 24.05-i, 24.07-i, 24.09-i, 24.11-i, 24.13-i, 24.21-i och 24.31-i finns därav ett ytterligare val av ”Huvudsaklig BREF” i miljörapportens grunddel.

Genom att välja ”Avloppsvatten, avgaser kemind 2016/902/EU & Org högvolymkem 2017/2117/EU” i rullgardinsmenyn anges att verksamheten omfattas av följande två huvudslutsatser:

  • Rening och hantering av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn (CWW BAT) samt
  • Produktion av organiska högvolymkemikalier (LVOC BAT)