Nyheter i SMP inför miljörapportering 2018

Följande information har gått ut till verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter.

Utskick till verksamhetsutövare

Nyheter i SMP inför miljörapporteringen för 2018 till VU (pdf)

Utskick till tillsynsmyndigheter

Nyheter i SMP inför miljörapporteringen för 2018 till TM (pdf)