Nyheter inför miljörapportering 2020

Följande information har gått ut till verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter.

Nyheter i SMP/ info till verksamhetsutövare

OBS! Uppgiften om att VU kan uppdatera sina kontaktuppgifter via en ändra-knapp är borttaget i denna version. Uppdatering sker som vanligt via grunddelen vid miljörapporteringen. 

Nyheter i SMP/ info till Tillsynsmyndigheter