Synkroniseringen mellan SMP och Miljöreda

På grund av att de nya MPF koderna publicerades så sent på året var vi tvungna att avbryta synkroniseringen av verksamhetskoder mellan SMP och MiljöReda den 21 april 2017, eftersom vi inte kan ha en blandning av gamla och nya koder i systemen.

Konsekvensen av detta är att inga verksamhetskoder (MPF), SEVESO-koder eller BREF uppgifter synkroniseras mellan SMP och Miljöreda.

Inte heller uppgifter i grunddelen som kontaktuppgifter eller fastighetsbeteckningar synkroniseras.

Under 2017 kommer Länsstyrelsens handläggare att klassa om alla anläggningar i Miljöreda, där de nya koderna är aktiva.

När synkningen slås på i mitten på december kommer anläggningarna i SMP att uppdateras med den information som finns angiven i Miljöreda. Inga anläggningsuppgifter eller koder som angivits i miljörapporter under året 2017 kommer att gå över till miljöreda i samband med att synkningen slås på.

Det enda som går över i miljörapporterna är Emissioner och täkt rapporter.

Denna information har tidigare gått ut till Miljöredaanvändarna på länsstyrelsen.

Har du frågor är du välkommen att maila SMP Förvaltning, smp_forvaltning@lansstyrelsen.se