Uppdaterad status för årets miljörapportering

Uppdateringen av SMP, som genomförts av säkerhetsskäl, går enligt plan. Följande gäller under tiden den 15 april till den 15 maj 2024.

Under tiden 15 april till 15 maj är SMP öppet helgfri vardag kl.08.00-16:30 för tillsynsmyndigheter, Naturvårdsverket (SMED) och verksamhetsutövare/användare inom Norden:

  • undantag för fredag 10 maj då SMP är stängt för allas åtkomst.

Naturvårdsverket kommer inte genomföra någon granskning av inkomna uppgifter för verksamhetsår 2023.