Uppdaterad vägledning om rapportering om nominell kapacitet avseende avfallsförbränning

Naturvårdsverket har justerat sin vägledning i syfte att förtydliga hur den nominella kapaciteten ska beräknas. Där framgår att nominell kapacitet avser ett värde som normalt inte ändras med mindre än att tillståndet ändras. Den kapacitet som ska redovisas som nominell kapacitet är värdet/siffran, ton bränsle per timme, för det tillståndsgivna bränsle som pannan kan elda mest av per timme.

Se hela den nya vägledningen på:

Vägledning ”Avfalls- och avfallsförbränning” (pdf) (naturvardsverket.se)

Se alla vägledningar för miljörapportering på:

Miljörapportering – kapitel 26 miljöbalken (naturvardsverket.se)