Uppdatering avseende fördröjda mejlaviseringar vid inskickad miljörapport (1-15 juni)

Arbetet med att manuellt skicka mailen vidare till respektive tillsynsmyndighet har utförts och blev klart måndag 19:e juni.

Vid frågor kontakta SMP-förvaltning: smp.support@lansstyrelsen.se