Vägledning om kommande rapportering av produktionsvolym

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning till den kommande rapporteringen av produktionsvolym för 2023 års data och som gäller alla verksamheter klassade enligt Bilaga I E-PRTR-förordningen:

Vägledning om rapportering av produktionsvolym på Naturvårdsverkets webbplats (pdf)

Vägledning om miljörapportering – kapitel 26 miljöbalken på Naturvårdsverkets webbplats