Viktig information angående avbrottet i SMP 27:e och 28:e mars 2019

Om du var berörd av systemproblemet vid inskick av miljörapporten  den 27:e och 28:e mars finns viktig information här.

Under cirka ett dygn, från kl. 14,00 den 27:e mars till den 28:e mars kunde inga mail skickas ut från SMP till tillsynsmyndigheten eller annan inlagd mottagare, i samband med att miljörapporten skickades in i SMP.

Det är dock verifierat att miljörapporterna har gått in som förväntat i SMP och inlämningstiden är korrekt.

SMP Förvaltning kommer att skicka ut de mail som fastnat och även säkra överföringen till Länsstyrelsens diarieföringssystem Platina för de anläggningar som berörts för att återställa processen. Detta kommer att ta ett par dagar och beräknas klart senast fredag 5/4.

Du som verksamhetsutövare behöver inte vidta någon åtgärd eftersom miljörapporten har sparats i SMP, du kan också se den i SMP.

Du som handläggare behöver inte vidta någon åtgärd, utan ombedes avvakta mail för diarieföring.

Länsstyrelsens handläggare skall avvakta den automatiska överföringen till Platina för att få in version 1 av miljörapporten.

Om du vill veta om någon anläggning du handlägger är berörd kan du söka i rapporten nedan, men du kan också se miljörapporten i SMP.

De tillsynsmyndigheter som är berörda har fått mail via sin angivna mailadress (ej direkt till handläggaren) och är också listade i rapporten.

Rapport över berörda anläggningar:

>Drabbade anläggningar_ rapport.pdf

Har du frågor är du välkommen att maila SMP Förvaltning, smp_forvaltning@lansstyrelsen.se