Viktig information till verksamhetsutövare om årets miljörapportering i SMP

Om att rådande säkerhetsläge gör det viktigare än någonsin att alla verksamhetsutövare inkommer med sina miljörapporter i tid, åtkomst utomlands och planerade stängningar.

På grund av rådande säkerhetsläge och pågående regeringsuppdrag om att ta fram en ny nationell digital lösning för företagens miljöinformation och rapportering pågår en del parallella uppdrag kopplat till SMP (Svenska miljörapporteringsportalen).

I år är det därför viktigare än någonsin att alla verksamhetsutövare inkommer med sina miljörapporter i tid, det vill säga senast den 2 april (förlängd tid på grund av påskhelgen). Vi har uppmanat tillsynsmyndigheterna att inte meddela respit för senare inlämning eller komplettering än till 7 april 2024.

Åtkomst utomlands

Eftersom vi har ett antal företag med huvudkontor utomlands eller filialer i Sverige med utländska domänadresser så kommer SMP-förvaltningen att öppna upp brandväggen för åtkomst till SMP från EU, Norge, Schweiz, Storbritannien och USA under perioden 20 mars 2024 till och med 2 april.

Temporär stängning av SMP kommer dock att ske

  • torsdag 28 mars kl. 17.00 till och med tisdag 2 april kl. 8.00.

Åtkomsten är åter öppen för företag i utlandet den 2 april kl. 8.00–24.00. SMP är tillgängligt för företag i Sverige och Norden även under förestående helg och påskledighet samt efter den 2 april, tills annat anges.

SMP var även temporärt stängt fredag den 22 mars kl 17.00 till och med måndag 25 mars kl. 8.00.

Planerade stängningar

Under tiden 15 april till 15 maj kommer förvaltningen att stänga ner SMP. Före avstängningen kommer tillsynsmyndigheter och SMED att ha åtkomst till systemet för granskning och begäran om kompletteringar. Även verksamhetsutövare i Sverige och Norden kommer att ha tillgång till systemet för att lägga in kompletteringar.

Den 16 maj kommer SMP öppnas för rättningar enligt den av Naturvårdsverket (SMEDs) utskickade fellista. Rättningar pågår till den 23 juni 2024. Vi återkommer med information under våren.