Importera data från fil

Standardbild som används för olika syften på olika platser i mallen

Det går att importera en fil med allt innehåll i emissionsdeklarationen direkt. Det sker via en tabbseparerad textfil (.txt). Mall för denna fil finns att ladda ned som en Excel-fil. Det finns en generell exempelfil och exempelfiler för vatten- och avloppsreningsverk. Tänk på att Det är viktigt att filens disposition stämmer överens med specifikationen för […]

Fyll i emissionsdeklarationen

Standardbild som används för olika syften på olika platser i mallen

När en ny emissionsdeklaration skapas första gången är den helt tom. Använd funktionerna ”Lägg till ny mottagare” och ”Flödesriktning” eller ”Importera fil” för att fylla emissionsdeklarationen med uppgifter. När emissionsdeklaration för nytt år skapas, hämtas innehållet som fanns i föregående års rapport. Föregående års värden redovisas i en egen kolumn. Om en ny arbetsversion (samma […]