Fyll i täktrapporten

Standardbild som används för olika syften på olika platser i mallen

Lägg till ny mängduppgift och råmaterial För att fylla täktrapporteringen med uppgifter börjar du med att lägga till typ av mängduppgift. Välj mängduppgift i listan och klicka på ”Lägg till”. Till varje mängduppgift lägger du till råmaterial. Klicka på ”Lägg till råmaterial” för att öppna råmateriallistan. Alla råmaterial som är godkända för vald mängduppgift visas. Välj […]