Fyll i täktrapporten

Lägg till ny mängduppgift och råmaterial

 1. För att fylla täktrapporteringen med uppgifter börjar du med att lägga till typ av mängduppgift. Välj mängduppgift i listan och klicka på ”Lägg till”.

 2. Till varje mängduppgift lägger du till råmaterial. Klicka på ”Lägg till råmaterial” för att öppna råmateriallistan.

 3. Alla råmaterial som är godkända för vald mängduppgift visas.

 4. Välj därefter råmaterial ur listan genom att klicka på raden. Den försvinner då från listan och läggs till i täktrapporteringen under vald mängduppgift.

 5. Stäng listan genom att klicka på ”Stäng” som finns i slutet av listan.

 6. Vill du få en förklaring till vad du ska ange i respektive kolumn, klickar du på länken i respektive kolumnrubrik.

 7. Klicka på raden eller den blå pilen för att öppna raden och fylla i följande:
   – Värde.
   – Metod: M= Mätning eller C= beräknat.
   – Skriv in eventuell kommentar.
   – Vid eventuellt behov av att sekretessmarkera uppgifter, klicka i rutan och fyll i kommentar (se avsnitt nedan).

 8. Avsluta med att klicka på ”Spara”.

Ändra mängduppgift utan att ändra uppsättning av råmaterial

 1. Välj en ny mängduppgift från listan ”Lägg till typ av mängduppgift”.

 2. Avsluta med att klicka på ”Ändra”.

Ändra valda rader

 1. Raderna är låsta i normalt läge. Du kan öppna respektive rad genom att klicka på raden (eller på den blå pilen längst till höger i fältet).

 2. Ändringsformuläret byter färg till ljus aprikos när något fält ändrats för att indikera att ändringar inte är sparade.

 3. Gör ändringarna.

 4. Avsluta med att klicka på ”Spara”.

Ta bort valda rader

 1. För att ta bort rad klicka på symbolen med soptunnan.

 2. En dialogruta visas och du kan välja ”OK” för att fortsätta eller ”Avbryt” om du vill ha kvar raden.

Ingen produktion har bedrivits i täkten

Om det inte har bedrivits någon produktion i täkten under rapporteringsåret ska det bekräftas.

 1. Börja med att ta bort alla rader i täktrapporten enligt instruktionerna ”Ta bort valda rader” ovan.

 2. När alla rader är borttagna tillkommer en ny knapp; ”Ingen produktion har bedrivits i täkten”. Klicka på den.

 3. Du får ett meddelande om att ”Täkten är markerad att ingen produktion har bedrivits”.
  När du navigerar vidare kommer menyraden för ”Täktrapportering att försvinna”.

Kontrollera täktrapporteringen

Det finns inbyggda kontroller i täktrapporten. När du sparar en rad görs kontrollen endast inom raden. För att göra en kontroll av hela täktrapporteringen klickar du på knappen ”Kontrollera täktdel”. Kontrollen av hela täktdelen görs även när du öppnar fliken ”Täktrapportering” och när du öppnar fliken ”Visa brister”.

Täktrapportering – sekretesskänslig information

För en mer detaljerad beskrivning av hur SMP hanterar sekretessfrågan runt miljörapporter, läs avsnittet ”Säkerhet”.

 1. Öppna raden genom att klicka på raden eller på den blå pilen längst till höger i fältet.

 2. Markera kryssrutan för sekretesskänslig information.

 3. Motivera vilka uppgifter som bedöms som sekretesskänsliga och orsaken till detta, med hänvisning till aktuellt lagrum i kommentarsfältet.

 4. Avsluta med att klicka på ”Spara”.