Textdelen

I textdelen laddar du upp en eller flera pdf-filer som bilagor till miljörapporten.
 

Textdelen är tom när en ny rapport skapas. Endast när nya versioner för samma år skapas hämtas en kopia av föregående version.

Mall för textdelen kan hämtas från sidan ”Mallar för miljörapporten”.

När du har fyllt i uppgifter och vill ladda upp textdelen sparar du den i formatet pdf. Det går att göra direkt i MS Word.

Vilka dokument kan laddas upp?

 • De uppladdade filernas sammanlagda storlek får inte överskrida 12 MB.
 • Ett enskilt dokument får inte vara större än 8 MB.
 • Det går att lägga till låsta PDF-filer.

Skapa en pdf-fil

Om du har ett program för att spara dokumentet i formatet pdf, till exempel Microsoft Word, använder du det. Om du inte har programvara för att skapa pdf-fil finns en gratisversion av programmet ”Cute printer” att ladda ner. Följ då följande steg:

 1. Hämta programmet ”Cute printer” från Cutepdf.com 

 2. Installera programmet.

 3. Välj att skriva ut ditt dokument. Välj skrivaren ”Cute printer”. Då skapas en pdf-fil av dokumentet.

 4. Spara dokumentet på din dator.

Ladda upp pdf-fil

 1. Klicka på ”Bläddra” för att hämta den pdf-fil som ska laddas upp.

 2. Klicka på ”Ladda upp dokument” för att ladda upp filen i miljörapporten.

 3. Filen har nu laddats in i miljörapporten. Fler filer kan laddas upp vid behov.

 4. Avsluta med att klicka på ”Spara uppgifter”.

Ta bort pdf-fil

 1. Markera kryssrutan för den fil som ska tas bort.

 2. Klicka på ”Ta bort”.

Pdf-fil – sekretesskänslig information

Det som du bedömer som sekretesskänslig information ska sparas i en separat textbilaga i miljörapporten. Information om sekretess hittar du på sidan ”Säkerhet”.

 1. Ladda upp den aktuella textbilagan i textdelen.

 2. Markera kryssrutan för sekretesskänslig information.

 3. Ange i kommentarfältet vilka uppgifter som bedöms som sekretesskänsliga samt orsak till detta med hänvisning till aktuellt lagrum.

 4. Avsluta med att klicka på ”Spara uppgifter”.