Skicka in miljörapport

En användare kan färdigställa och kontrollera statusen på en miljörapport. Användaren kan även skriva in den sändlista (max 500 tecken) samt det meddelande (max 255 tecken) som skickas tillsammans med rapporten.

Däremot är det endast den som är Ansvarig för godkännande av miljörapport som kan skicka in den. Administratören har rättigheten att lägga upp ”Ansvarig för godkännande av miljörapport”.

Mer information om användare och roller hittar du på sidan ”Kontohantering”.

Det går enbart att skicka in en miljörapport när den är fullständig. Om den inte är fullständig visa fliken ”Visa brister”. Först när fliken ”Skicka rapport” är tillgänglig kan miljörapporten skickas in.

Så här skickar du in en miljörapport

 1. Klicka på fliken ”Miljörapport”.

 2. Öppna aktuell miljörapport i listan över arbetsversioner.

 3. Klicka på fliken ”Skicka rapport”. 

 4. Du kan förhandsgranska miljörapportens delar genom att klicka på respektive länk. Den pdf-version som kommer att skickas till tillsynsmyndigheten visas.

 5. Möjlighet finns att skicka ett meddelande tillsammans med miljörapporten. Här skrivs också e-postadresser till de som utöver tillsynsmyndigheten ska få kopior av miljörapporten. Vid flera e-postadresser måste semikolon (;) eller komma (,) används för att separera adresserna. Ange din egen e-post för att få en kopia av hela miljörapporten som en bifogad pdf-fil.

 6. Klicka på ”Visa skillnader” mot registrerad anläggning, så ser du eventuella ändringar i grunddelen, jämfört med registrerade uppgifter i länsstyrelsens system Nikita. Du kan också se miljörapportens olika delar.

 7. Avsluta med att klicka på ”Skicka rapport”.

 8. En person inloggad som användare men utan behörigheten ”Ansvarig för godkännande av miljörapport” kan förbereda rapporten så här långt och avsluta genom att klicka på ”Spara”.

 9. För att skicka in rapporten ska den som är Ansvarig för godkännande av miljörapport logga in och klicka på ”Skicka rapport” (se ovan).

 10. Fyll i lösenordet för SMP (samma som används vid inloggning i systemet) och klicka på ”Skicka”.

 11. Kryssrutan ”Miljörapporten” innehåller sekretesskänslig information går inte att ändra här. Den är ikryssad om miljörapporten innehåller sekretessmarkerad information. Den går inte att kryssa i om miljörapporten inte innehåller sekretessmarkerad information.

 12. För att kunna skicka in miljörapporten måste kryssrutan ”Jag har tagit del av…” markeras. Om du till exempel angav fel lösenord och behöver göra om detta steg, avmarkera kryssrutan för ”Jag har tagit del av…” för att åter kryssa i igen. När du har gjort det kommer också knappen ”Skicka” att aktiveras igen.

 13. När du har skickat in miljörapporten får du ett kvitto för den inskickade miljörapporten.