Mallar för miljörapporten

Tänk på att de filer som ska laddas upp i textdelen ska vara i pdf-format. Det går att spara som pdf direkt i MS Word eller MS Excel.

Mallar för textdelsfliken

Mall för textdel 2023 års miljörapport (word) (2023-12-28)

Mallar för redogörelse av BAT-slutsatser

Mall BAT-slutsats år 1 – 3 (xlsx) (2016-12-16)

Mall BAT-slutsats år 4 (xlsx) (2016-12-16)

Mall BAT för jordbruksverksamhet (word) (2019-02-14) 

Mallar för emissionsdeklarationsfliken

Specifikation för import-fil (xlsx) (emissionsdeklaration)

Exempelfil för import (xlsx) (emissionsdeklaration)

Exempelfil för import med mottagare av FA (xlsx) (emissionsdeklaration)

Mall för rapportering av vattenuttag

Mall för rapportering av vattenuttag (word) (2021-12-23)

Mall för anläggningar som förbränner avfall (används för verksamhetsår före 2021)

Gäller anläggningar som omfattas av förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. Från och med verksamhetsår 2021 rapporteras i WI-fliken i SMP.
Se tidigare års mallar.