Tidigare års mallar

Mallar för avloppsreningsverk (2022 års rapport)

Mall för avloppsreningsverk från 10 000 pe (xlsx) (2022-11-24)

Mall för avloppsreningsverk från 2 000 pe till 9 999 pe (xlsx) (2022-11-24)

Mall för separata avloppsledningsnät (xlsx) (2019-01-14)

Exempelfil för Import Ledningsnät (xlsx) (2019-01-14)

Mall för redovisning av underlagsdata BOD7 respektive CODCr (xlsx) (ej aktuellt om utsläppskrav uppfylls som årsmedelvärde)

Mall för redovisning av underlagsdata N-tot (xlsx) (ej aktuell om utsläppskrav uppfylls som högsta tillåtna halt som årsmedelvärde) (2019-08-20)

Mall och exempelberäkning för maxgvb (tätbebyggelse och inkommande) (xlsx) (23-03-28)

Stödmall för kontroll av utsläpps- och kontrollkrav enligt NFS 2016-6 (xlsx) (2023-02-28)

Vägledning till Stödmall för kontroll av utsläpps- och kontrollkrav enligt NFS 2016-6 (pdf) (2023-02-28) 

 

Mallar för avloppsreningsverk (2021 års rapport)

Mall för avloppsreningsverk från 10 000 pe (xlsx) (2022-06-20)

Mall för avloppsreningsverk från 2 000 pe till 9 999 pe (xlsx) (2022-06-20)

Mall SMP Beräkningsmall max gvb för tätbebyggelse (xlsx) (2019-08-20)

Exempelberäkning med fiktiv tätbebyggelse (max gvb tätbebyggelse) (xlsx)

Mall SMP Beräkningsmall maximal inkommande BOD-belastning (max gvb inkommande) (xlsx) (2021-12-13)

Stödmall för kontroll av utsläpps- och kontrollkrav enligt NFS 2016-6 (xlsx) (2019-11-08)

Vägledning till Stödmall för kontroll av utsläpps- och kontrollkrav enligt NFS 2016-6 (pdf) (2019-11-08) 

 

Mallar för avloppsreningsverk (2020 års rapport)

Mall SMP Beräkningsmall maximal inkommande BOD-belastning (max gvb inkommande) (xlsx) (2019-08-20)

Mall för avloppsreningsverk från 10 000 pe, 2020 (xlsx)

Mall för avloppsreningsverk från 2 000 pe till 9 999 pe, 2020 (xlsx)

Mall för anläggningar som förbränner avfall (2019)

Gäller anläggningar som omfattas av förordningen (2013:253) om förbränning av avfall

Bilaga 3, 2019 (xlsx)

Mall för anläggningar som förbränner avfall (före 2021)

Gäller anläggningar som omfattas av förordningen (2013:253) om förbränning av avfall

Bilaga 3 (xlsx), version 2021-01-05, används endast till och med 2021-12-31.

Bilaga 3, 2018 (xlsx)