Kvalitetsgranskningen av data ur SMP

Standardbild som används för olika syften på olika platser i mallen

Den årliga nationella kvalitetsgranskningen av data ur SMP.På uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten utför SMED-konsortiet (Svenska MiljöEmissionsData), en årlig kvalitetsgranskning av emissionsdeklarationsdata ur SMP. Granskning av data och återkoppling till berörda verksamhetsutövare utförs samordnat inför rapportering enligt de regleringar inom EU och internationellt som listas nedan. Data från rapporteringarna används bland annat för att analysera trender […]