Fel i länsvisa så kallade återkopplingslistor

Vi har tyvärr upptäckt att fel smygit sig in i kolumnerna där verksamhetsutövarens respons redovisas i de länsvisa så kallade återkopplingslistorna som Naturvårdsverket skickade ut till länsstyrelserna efter midsommar 2020.

Kryssen sitter fel i kolumnerna BA, BB, BC. Ingen åtgärd kommer dock att vidtas. Listorna skickas ut till länsstyrelserna som ett led i den årliga nationella kvalitetsgranskningen av data ur SMP som Naturvårdsverket via SMED gör. För mer information, se sidan Kvalitetsgranskningen av data ur SMP.