Mallar för 2016 års rapportering är utlagda


Nu ligger alla mallar för miljörapporteringen ute under Mallar.

Efter länken finns datum angivet när de lagts ut för att göra det tydligare när de publicerades.

  • Texdelsmall samt nya mallar för att redovisa BREF-slutsatserna.
  • Ny bilaga 2a för anläggningar som förbränner avfall.

Tidigare års mallar – Svenska miljörapporteringsportalens informationssidor (lansstyrelsen.se)