Mallar för avlopps-reningsanläggningar uppdaterade

Vi har uppdaterat två av beräkningsmallarna för avloppsreningsanläggningar då vi fick in uppgifter om felaktigheter i de tidigare mallarna.

Mallarna som har uppdaterats heter:

  1. Stödmall för kontroll av utsläpps- och kontrollkrav enligt NFS 2016-6 (xlsx).
  2. Vägledning till Stödmall för kontroll av utsläpps- och kontrollkrav enligt NFS 2016-6 (pdf).

Mallarna hittar du på sidan ”Mallar för miljörapporten”.

Använd dessa nya mallar och inte de äldre versionerna. Dessa två mallar, tillsammans med ”Mall och exempelberäkning för maxgvb (tätbebyggelse och inkommande)”, är desamma som kommer att skickas ut inför avloppsrapporteringen i september för verksamhetsåret 2022.