Nya mallar för avloppsrenings-anläggningar samt uppgifter om vattenuttag för industrier

Det finns tre nya beräkningsmallar för avloppsreningsanläggningar framtagna och vi vill gärna ha hjälp att sprida information till företag om att deras uppgifter om vattenuttag för industrier är jätteviktiga.

Nya mallar

De nya mallar för avloppsreningsanläggningar finns på sidan ”Mallar för miljörapporten” och heter:

  1. Mall och exempelberäkning för maxgvb (tätbebyggelse och inkommande) (xlsx) (23-01-12)
  2. Stödmall för kontroll av utsläpps- och kontrollkrav enligt NFS 2016-6 (xlsx) (2023-01-27)
  3. Vägledning till Stödmall för kontroll av utsläpps- och kontrollkrav enligt NFS 2016-6 (pdf) (2023-01-27)

Använd dessa nya mallar och inte de äldre versionerna. Dessa tre mallar är desamma som kommer att skickas ut inför avloppsrapporteringen i september för verksamhetsåret 2022.

Mall 1

Den första mallen: ”Mall och exempelberäkning för maxgvb (tätbebyggelse och inkommande)” ersätter

  • Mall SMP Beräkningsmall max gvb för tätbebyggelse (2019-08-20),
  • Exempelberäkning med fiktiv tätbebyggelse (max gvb tätbebyggelse),
  • Mall SMP Beräkningsmall maximal inkommande BOD-belastning (max gvb inkommande) (2021-12-13)

Mall 2

Den andra mallen: ”Stödmall för kontroll av utsläpps- och kontrollkrav enligt NFS 2016-6” ersätter den tidigare mallen med samma namn.

Mall 3

Den tredje mallen: ”Vägledning till Stödmall för kontroll av utsläpps- och kontrollkrav enligt NFS 2016-6” ersätter den tidigare vägledningen med samma namn.

Uppgifter om vattenuttag för industrier

Det finns en stor efterfrågan på uppgifter om vattenuttag från industrier, men kännedomen om dessa uttag är liten. Flera myndigheter har samarbetat kring att förbättra uppgifterna och det finns nu en möjlighet att lämna uppgifter på uttagna och utsläppta mängder vatten i en mall här på webbplatsen.

Mallen heter ”Mall för rapportering av vattenuttag” och finns på sidan ”Mallar för miljörapporten”.

I nuläget är det många företag som inte känner till att denna möjlighet finns och vi vill gärna ha hjälp att sprida informationen till företagen om att deras uppgifter är viktiga. Om industrins vattenuttag är kända kan större hänsyn tas till dem vid planering av vattenresurserna.