Systemunderhåll SMP 14-15:e december

Från och med måndag 14:e december kl. 12.00 till och med tisdag 15:e december kl. 16.00 kommer vi att uppdatera SMP inför det nya rapporteringsåret. Logga ut i god tid.

Fel i länsvisa så kallade återkopplingslistor

Vi har tyvärr upptäckt att fel smygit sig in i kolumnerna där verksamhetsutövarens respons redovisas i de länsvisa så kallade återkopplingslistorna som Naturvårdsverket skickade ut till länsstyrelserna efter midsommar 2020. Kryssen sitter fel i kolumnerna BA, BB, BC. Ingen åtgärd kommer dock att vidtas. Listorna skickas ut till länsstyrelserna som ett led i den årliga […]

Systemunderhåll SMP 21:e oktober 2020

SMP kommer att vara nere för systemunderhåll onsdagen den 21:e oktober 2020 från klockan 13.00. Systemet öppnar igen senast torsdag klockan 08.00.

Systemunderhåll SMP 27:e augusti 2020

SMP kommer att vara nere för systemunderhåll torsdagen den 27:e augusti 2020 från klockan 13.00. Systemet öppnar igen senast fredag klockan 08.00.

Tidsplan för den årliga nationella kvalitetsgranskningen av data ur SMP

På uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten utför SMED(Svenska MiljöEmissionsData), en årlig kvalitetsgranskning av emissionsdeklarationsdata ur SMP. Tidsplan  Tidigast 6 april Granskningsunderlag baserat på uttag ur SMP.   Under april månad Manuell kvalitetsgranskning av emissionsdeklarationsdata ur SMP. Början av maj Sammanställning av Excellista innehållande misstänkta fel i emissionsdeklarationerna till följd av granskningen. 18 -20 maj […]

Nyheter i SMP inför miljörapporteringen 2019

Följande information har gått ut till verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter. Utskick till verksamhetsutövare ​Nyheter i SMP inför miljörapporteringen för 2019 till VU (pdf) Utskick till tillsynsmyndigheter Nyheter i SMP inför miljörapporteringen för 2019 till TM (pdf)

Systemunderhåll SMP 16:e januari

SMP kommer att vara nere för systemunderhåll torsdagen den 16:e januari 2020 från klockan 13.00. Systemet öppnar igen senast fredag klockan 08.00.