Vägledning om kommande rapportering av produktionsvolym

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning till den kommande rapporteringen av produktionsvolym för 2023 års data och som gäller alla verksamheter klassade enligt Bilaga I E-PRTR-förordningen: Vägledning om rapportering av produktionsvolym på Naturvårdsverkets webbplats (pdf) Vägledning om miljörapportering – kapitel 26 miljöbalken på Naturvårdsverkets webbplats

Nyheter inför miljörapportering 2021

Följande information har gått ut till verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter. Nyheter i SMP/ info till verksamhetsutövare Nyheter i SMP/ info till Tillsynsmyndigheter