Tidsplan för den årliga nationella kvalitetsgranskningen av data ur SMP

På uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten utför SMED (Svenska MiljöEmissionsData), en årlig kvalitetsgranskning av emissionsdeklarationsdata ur SMP.

Tidsplan

Tidigast 1 april

Granskningsunderlag baserat på uttag ur SMP. Under april månad sker manuell kvalitetsgranskning av emissionsdeklarationsdata ur SMP.

Början av maj

Sammanställning av excellista innehållande misstänkta fel i emissionsdeklarationerna utifrån granskningen sker i början av maj.

22-23 maj

Utskick görs till berörda verksamhetsutövare via e-post från brevlådan ”smputis”. Utskicket innehåller kommentarer om upptäckta misstänkta fel i emissionsdeklarationen till följd av granskningen, en så kallad ”fellista”. Berörda tillsynsmyndigheter får utskicket för kännedom. Respektive länsstyrelse får fellistan för sitt län för kännedom.  

22 maj – 21 juni

Berörda verksamhetsutövare kan ställa frågor, kontrollera de upptäckta misstänkta felen, göra rättningar i SMP och lämna kommentarer. Verksamhetsutövaren bedömer själv (eller i samråd med sin tillsynsmyndighet) om de misstänkta felen behöver rättas eller ej. Endast verksamhetsutövaren har behörighet att rätta sina data i SMP.

Början av juli

Respektive länsstyrelse får återkoppling för sitt län om verksamhetsutövarnas responser på de kommentarer de fått om sitt rapporterade data. 

Juli – oktober

Eventuell uppföljning av i vilken utsträckning de misstänkta felen har rättats.

Detaljerad information

Mer information på sidan Kvalitetsgranskningen av data ur SMP.