Komplettera en miljörapport

Om en miljörapport behöver kompletteras eller rättas ska det skickas in en ny miljörapport för det verksamhetsår som ska rättas.

Denna nya version kommer att vara identiskt med den föregående versionen när den skapas. Ändra det som behöver ändras eller lägg till det som saknas. Det övriga lämnar du som det var.

När denna nya version skickas in kallas det för en komplettering av miljörapporten.

Lämna inte rättningen som kommentarer i nästa års miljörapport!