Exportera data

Det går att exportera uppgifter från miljörapporterna. Uppgifter som exporteras från SMP sparas som en tabbseparerad textfil som kan importeras till exempelvis MS Excel. Enklast görs detta genom att bara klistra in all text i texfilen direkt i Excel.

Så här gör du

  1. Klicka på fliken ”Miljörapport”. För dig med flera anläggningar: Välj den/de anläggning/ar du vill exportera miljörapport för genom att klicka i rutan.

  2. Klicka på ”Exportera miljörapport”.

  3. Välj verksamhetsår samt den del av miljörapporten som ska exporteras.

  4. Klicka på ”Exportera data”. 

  5. En textfil skapas.

  6. Markera allt innehåll i textfilen och kopiera det.

  7. Klistra in i ett tomt excelblad.