Skapa ny miljörapport

En miljörapport har status arbetsversion tills den skickats in. Det går bra att jobba med en arbetsversion under en period och spara de förändringar som görs. Arbetsversioner av miljörapporter är endast tillgängliga för registrerade användare hos respektive verksamhet.

Mer information om användare och roller i SMP hittar du under sidan ”Kontohantering”.

Först när du klickar på fliken ”Visa brister” kommer hela miljörapporten att valideras. Är den korrekt och komplett kommer namnet på fliken att ändras till skicka rapport.

Tänk på:

  • Ändringar (skapa nya versioner eller ta bort version) av miljörapporter kan endast göras av behöriga personer hos respektive verksamhet.
  • Inlämnade versioner av miljörapporter är tillgängliga att se för registrerade användare hos respektive verksamhet.
  • Det går inte att skapa en ny miljörapport för år där det redan finns en arbetsversion, endast en arbetsversion kan finnas per år.
  • Om en inlämnad miljörapport ska kompletteras eller ändras, görs det genom att skapa en ny miljörapport och uppdatera den skapade arbetsversionen, som därefter skickas in till tillsynsmyndigheten. Uppgifterna från den tidigare versionen läggs in automatiskt i den skapade arbetsversionen.

​Skapa en ny miljörapport

  1. Klicka på fliken ”Miljörapport”.
  2. Klicka på knappen ”Skapa ny miljörapport…”.
  3. Välj verksamhetsår för den nya miljörapporten.
  4. Klicka på ”Skapa ny miljörapport” eller ”Avbryt”.