Översyn av behörigheter i SMP

Vi kommer att se över behörigheter i SMP från och med vecka 47, 2017 på grund av striktare regler för åtkomst till själva datasystemet.

Synkroniseringen mellan SMP och Miljöreda

På grund av att de nya MPF koderna publicerades så sent på året var vi tvungna att avbryta synkroniseringen av verksamhetskoder mellan SMP och MiljöReda den 21 april 2017, eftersom vi inte kan ha en blandning av gamla och nya koder i systemen. Konsekvensen av detta är att inga verksamhetskoder (MPF), SEVESO-koder eller BREF uppgifter […]

Nyheter i SMP inför miljörapportering 2016

Följade utskick har gjorts till alla registrerade e-postadresser i smp. De innehåller de nyheter och förändringar som gjorts i smp och påverkar hur ni använder smp. Utskick till verksamhetsutövare ​Nyheter i SMP inför miljörapporteringen för 2016 till VU (pdf) Utskick till tillsynsmyndigheter Nyheter i SMP inför miljörapporteringen för 2016 till TM (pdf)

Mallar för 2016 års rapportering är utlagda

Nu ligger alla mallar för miljörapporteringen ute under Mallar. Efter länken finns datum angivet när de lagts ut för att göra det tydligare när de publicerades. Texdelsmall samt nya mallar för att redovisa BREF-slutsatserna. Ny bilaga 2a för anläggningar som förbränner avfall. Tidigare års mallar – Svenska miljörapporteringsportalens informationssidor (lansstyrelsen.se)