Tidsplan för den årliga nationella kvalitetsgranskningen av data ur SMP

På uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten utför SMED (Svenska MiljöEmissionsData), en årlig kvalitetsgranskning av emissionsdeklarationsdata ur SMP. Tidsplan Tidigast 1 april Granskningsunderlag baserat på uttag ur SMP. Under april månad sker manuell kvalitetsgranskning av emissionsdeklarationsdata ur SMP. Början av maj Sammanställning av excellista innehållande misstänkta fel i emissionsdeklarationerna till följd av granskningen. 19 – […]