Systemunderhåll SMP 7:e – 8:e juni

På måndag 7/6, från och med klockan 13.00 kommer vi att installera uppdateringar i SMP. Vänligen logga ut i god tid. SMP är tillgängligt igen senast på tisdag klockan 16.00, troligtvis tidigare.

Systemunderhåll SMP 28:e – 29:e januari

På torsdag 28/1, från och med klockan 13.00 kommer vi att installera uppdateringar i SMP. Vänligen logga ut i god tid. SMP är tillgängligt igen senast på fredag klockan 16.00, troligtvis tidigare.

Nyheter inför miljörapportering 2020

Följande information har gått ut till verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter. ​Nyheter i SMP/ info till verksamhetsutövare OBS! Uppgiften om att VU kan uppdatera sina kontaktuppgifter via en ändra-knapp är borttaget i denna version. Uppdatering sker som vanligt via grunddelen vid miljörapporteringen.  Nyheter i SMP/ info till Tillsynsmyndigheter

Systemunderhåll SMP 14-15:e december

Från och med måndag 14:e december kl. 12.00 till och med tisdag 15:e december kl. 16.00 kommer vi att uppdatera SMP inför det nya rapporteringsåret. Logga ut i god tid.

Fel i länsvisa så kallade återkopplingslistor

Vi har tyvärr upptäckt att fel smygit sig in i kolumnerna där verksamhetsutövarens respons redovisas i de länsvisa så kallade återkopplingslistorna som Naturvårdsverket skickade ut till länsstyrelserna efter midsommar 2020. Kryssen sitter fel i kolumnerna BA, BB, BC. Ingen åtgärd kommer dock att vidtas. Listorna skickas ut till länsstyrelserna som ett led i den årliga […]

Systemunderhåll SMP 21:e oktober 2020

SMP kommer att vara nere för systemunderhåll onsdagen den 21:e oktober 2020 från klockan 13.00. Systemet öppnar igen senast torsdag klockan 08.00.

Systemunderhåll SMP 27:e augusti 2020

SMP kommer att vara nere för systemunderhåll torsdagen den 27:e augusti 2020 från klockan 13.00. Systemet öppnar igen senast fredag klockan 08.00.