Mallar för avlopps-reningsanläggningar uppdaterade

Vi har uppdaterat två av beräkningsmallarna för avloppsreningsanläggningar då vi fick in uppgifter om felaktigheter i de tidigare mallarna. Mallarna som har uppdaterats heter: Mallarna hittar du på sidan ”Mallar för miljörapporten”. Använd dessa nya mallar och inte de äldre versionerna. Dessa två mallar, tillsammans med ”Mall och exempelberäkning för maxgvb (tätbebyggelse och inkommande)”, är […]

Uppdaterad vägledning om rapportering om nominell kapacitet avseende avfallsförbränning

Naturvårdsverket har justerat sin vägledning i syfte att förtydliga hur den nominella kapaciteten ska beräknas. Där framgår att nominell kapacitet avser ett värde som normalt inte ändras med mindre än att tillståndet ändras. Den kapacitet som ska redovisas som nominell kapacitet är värdet/siffran, ton bränsle per timme, för det tillståndsgivna bränsle som pannan kan elda […]

Nya mallar för avloppsrenings-anläggningar samt uppgifter om vattenuttag för industrier

Det finns tre nya beräkningsmallar för avloppsreningsanläggningar framtagna och vi vill gärna ha hjälp att sprida information till företag om att deras uppgifter om vattenuttag för industrier är jätteviktiga. Nya mallar De nya mallar för avloppsreningsanläggningar finns på sidan ”Mallar för miljörapporten” och heter: Använd dessa nya mallar och inte de äldre versionerna. Dessa tre […]

Vägledning om kommande rapportering av produktionsvolym

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning till den kommande rapporteringen av produktionsvolym för 2023 års data och som gäller alla verksamheter klassade enligt Bilaga I E-PRTR-förordningen: Vägledning om rapportering av produktionsvolym på Naturvårdsverkets webbplats (pdf) Vägledning om miljörapportering – kapitel 26 miljöbalken på Naturvårdsverkets webbplats

Nyheter inför miljörapportering för verksamhetsåret 2022

Följande information har gått ut till verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter inför 2023 års miljörapportering för verksamhetsåret 2022. Nyheter i SMP – info till verksamhetsutövare Nyheter i SMP – info till tillsynsmyndigheter